dr inż. Aleksandra Gruca

gruca

Mail: aleksandra.gruca@polsl.pl

Numer pokoju (Wydział AEI): 412

Moje zainteresowania od początku mojej pracy naukowej związane są z bioinformatyką. W szczególności zajmuję się wykorzystywaniem technik maszynowego uczenia do analizy danych biomedycznych oraz biologicznych. Obecnie moje prace badawcze obejmują analizę możliwości wykorzystania reguł decyzyjnych w celu interpretacji funkcjonalnej zbiorów genów. Dane, które analizuję to głównie dane pochodzące z eksperymentów mikromacierzowych.

W ostatnim czasie zajmuję się również problemem grupowania danych z ekspresji i metodami oceny jakości grupowania na podstawie funkcjonalnej interpretacji uzyskanych grup genów.

Dodaj komentarz