Ogłoszenie

Dnia 12.06 o godz. 12:00 w auli A Centrum Edukacji Kongresowej odbędzie się uroczyste nadanie tytułu Honoris Causa dla prof. dr hab. inż. Jana Węglarza. Profesor Węglarz, matematyk i informatyk z wykształcenia, jest członkiem PAN oraz pełnomocnikiem dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN ds. Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Obszarem jego pracy badawczej jest problematyka leżąca na styku informatyki, badań operacyjnych i nauk decyzyjnych. Serdecznie zachęcamy wszystkich studentów do udziału w tym przedsięwzięciu.
Więcej informacji tutaj

 

 

Napisano w Życie koła